Privacy beleid

Privacy beleid

Fashion by Lins vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kan je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.  

Artikel 1 Wie zijn wij? 

Ons webadres is: www.fashionbylins.nl 

Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82888566. Wij zijn de verwerking verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij? 

Hier kan je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken en waarom wij dit doen. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  • NAW-gegevens 
  • Telefoonnummer 
  • Factuuradres 
  • E-mailadres 
  • Betalingsgegevens   

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, factuuradres, e- mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren. 

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e- mail, account-nummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen. 

Wanneer je contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, e- mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

Ten behoeve van jouw persoonlijke account na een bestelling verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren deze account gegevens totdat je jouw account verwijdert. 

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens? 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. 

Artikel 4 Welke rechten heb je met betrekking tot deze gegevens? 

Als je een account hebt op onze site of reacties hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

Om gebruik te maken van jouw rechten kunt je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@fashionbylins.nl Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen. 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens? 

Wij zullen de persoonsgegevens van jou niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten. 

Artikel 6 Slotbepalingen 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kan je een e-mail sturen naar info@fashionbylins.nl